ΒΟΙΚ

 1. ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ  30/05 β βάρδια
 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ  23/05 α βάρδια
 3. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ  04/06 α βάρδια

ΒΓΕΩ

 1. ΑΡΧΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  30/05 β βάρδια
 2. ΖΩΪΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ  23/05 α βάρδια
 3. ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ  04/06 β βάρδια

ΒΝΑΥ

 1. ΝΑΥΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ-ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ  04/06 α βάρδια
 2. ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ Ι- ΝΑΥΤΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ  28/05 α βάρδια
 3. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΟΙΟΥ Ι  04/06 β βάρδια

ΒΔΟΜ

 1. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ  30/05 β βάρδια
 2. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 23/05 α-β βάρδια
 3. ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΚΑΙ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ  29/05 α βάρδια

Γ ΤΟΥΡ

 1. ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  30/05 α βάρδια
 2. ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ  28/05 α βάρδια
 3. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  30/05 β βάρδια
 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  28/05 β βάρδια

Γ ΔΟΜ

 1. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ  30/05 α-β βάρδια
 2. ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ  29/05 β βάρδια
 3. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  28/05 β βάρδια
 4. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ  30/05 α-β βάρδια

Γ ΤΡΟΦ

 1. ΣΥΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  28/05 α βάρδια
 2. ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  30/05 α βάρδια
 3. ΑΡΧΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  29/05 β βάρδια
 4. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 28/05 β βάρδια

Γ ΔΙΑΦ

 1. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 29/05 β βάρδια
 2. ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  30/05 α βάρδια
 3. ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ  28/05 α βάρδια
 4. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ  28/05 β βάρδια

Γ ΤΟΠ

 1. ΣΥΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  28/05 α βάρδια
 2. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΥΠΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ  30/05 β βάρδια
 3. ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  30/05 α βάρδια
 4. ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΑ ΦΥΤΑ 29/05 β βάρδια

Γ ΜΗΧ

 1. ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΟΙΟΥ  28/05 α βάρδια
 2. ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΜΕΣ  28/05 β βάρδια
 3. ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ- ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ -ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ  30/05 α βάρδια
 4. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΟΙΟΥ II  30 /05 β βάρδια

Γ ΠΛ

 1. ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ- ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ -ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 30/05 α βάρδια
 2. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΟΡΤΙΩΝ  30/05 β βάρδια
 3. ΤΗΡΗΣΗ ΦΥΛΑΚΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ  28/05 β βάρδια
 4. ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ ΙΙ  28/05 α βάρδια

Comments are closed.