Θεατρική Παράσταση 1ου ΕΠΑΛ ΧΑΝΙΩΝ 2011

Ο θάνατος σου η ζωή μου1ο Μέρος

2ο Μέρος

3ο Μέρος

4ο Μέρος

5ο Μέρος
Θεατρική Παράσταση 1ου ΕΠΑΛ ΧΑΝΙΩΝ 2010

Ζητείται Ψεύτης1ο Μέρος

2ο Μέρος

3ο Μέρος

4ο Μέρος

5ο Μέρος

6ο Μέρος

7ο Μέρος

8ο Μέρος

9ο Μέρος

10ο Μέρος

11ο Μέρος

12ο Μέρος