Τομείς-Ειδικότητες που λειτουργούν για το σχολικό έτος 2017-18

 

Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας

 

Transparent Gold Euro PNG ClipartΣχετική εικόνα

 

Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος

 

 

 

 

Τομέας Δομικών Εργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού

 

Τομέας Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων

Στο σχολείο μας λειτουργούν οι εξής τομείς και ειδικότητες:

Β’ ΤΑΞΗ:

 • Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος
 • Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας
 • Τομέας Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού
 • Τομέας Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων

Γ’ ΤΑΞΗ:

Ειδικότητες Τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος
 • Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών
 • Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου
Ειδικότητες Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας
 • Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών
 • Υπάλληλος Οικονομίας και Διοίκησης στον Τουρισμό
 • Υπάλληλος Εμπορίας και Διαφήμισης
Ειδικότητες Τομέα Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού
 • Σχεδιαστής Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής
Ειδικότητες Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων
 • Μηχανικός Εμπορικού Ναυτικού
 • Πλοίαρχος Εμπορικού Ναυτικού