ΦΕΚ, Νόμοι, εγκύκλιοι κλπ.

Νομοθεσία

Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα (pdf)

Οργάνωση και λειτουργία της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης (pdf)

Άδειες μονίμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (pdf)

Διαγωγή Μαθητών – Ποινές (pdf)

Σχολικοί περίπατοι και εκπαιδευτικές εκδρομές μαθητών Δημοσίων και Ιδιωτικών σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (pdf)

Εφημερεύοντες – Επιτήρηση μαθητών (pdf)?

Κύκλοι και Ειδικότητες στα ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ Ν.ΧΑΝΙΩΝ (pdf)

Φοίτηση και αξιολόγηση των μαθητών του Επαγγελματικού Λυκείου (pdf)

Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου και άλλες διατάξεις (pdf)

Φοίτηση μαθητών ? Απουσίες (pdf)

Χρήση κινητών τηλεφώνων (pdf)

Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α΄, Β΄ και Γ΄ Τάξης Ημερησίων ΕΠΑ.Λ (pdf)

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ υποχρεωτική παραμονή στο σχολείο & ωράριο διδασκαλίας (pdf)

Ωράριο λειτουργίας των Επαγγελματικών Λυκείων και (ΕΠΑ.Λ.) και των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.) (pdf)

Οργάνωση και λειτουργία της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης (pdf)

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ

Οδηγίες αναθέσεων (pdf)

Πίνακας Ειδικοτήτων (pdf)

Τελικές Αναθέσεις (pdf)

student-carrying-books-hi

ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 2017-2018 ΤΑΞΗ ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ Α 77 55 22 Β 103 81 22 Γ 117 84 33 Σύνολο 297 220 77

Υποδείγματα μηχανογραφικών

Υπόδειγμα αίτησης μαθητή (εδώ). Υπόδειγμα αίτησης αποφοίτου (εδώ). Υπόδειγμα μηχανογραφικού δελτίου ΕΠΑΛ (εδώ).

Νομοθεσία

Φοίτηση και αξιολόγηση των μαθητών του Επαγγελματικού Λυκείου (pdf)

Χρήση κινητών τηλεφώνων (pdf)

Διαγωγή Μαθητών – Ποινές (pdf)

Ανακοινώσεις

ΠΣΔ-ΜΑΘΗΤΕΣ – Ποινές (pdf)

Βάσεις

Βάσεις 2010 (εδώ)