• Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.), καθώς και των Υπεύθυνων Τομέων Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Χανίων
  Πρόσκληση πλήρωσης θέσεων Υποδιευθυντών Σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) καθώς και των Υπευθύνων Τομέων Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.)Με την παρούσα προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες εκπαιδευτικοί που υπηρετούν με οργανική θέση σε Σχολικές Μονάδες αρμοδιότητας της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων και έχουν τα νόμιμα προσόντα, όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 31 του ν. 4823/2021 και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη […]
 • Κάλυψη λειτουργικών κενών σχολικών μονάδων της Δ.Δ.Ε. Χανίων - ΠΡΑΞΗ ΠΥΣΔΕ 33η _19.9.2023
  Το ΠΥΣΔΕ Χανίων με την υπ’ αριθμ. 33η / 19-9-2023 Πράξη του Ανακοινώνει Πίνακα τοποθετήσεων Εκπαιδευτικών σε λειτουργικά κενά σχολικών μονάδων της Δ.Δ.Ε. Χανίων μετά την εξέταση των ενστάσεων.Οι εκπαιδευτικοί  οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία στα σχολεία διάθεσης.Ανακοίνωση 33ης_19.9.2023 Πράξης ΠΥΣΔΕΑρχείο τοποθετήσεων          (2η ανακοινοποίηση)
 • Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για ένταξη στον πίνακα και δήλωσης Μουσικών Σχολείων εμπειροτεχνών ιδιωτών μουσικών (ΕΜ16) για το σχολικό έτος 2023-2024
  Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, στο πλαίσιο της αριθμ. 103483/Ε1/19.9.2023 (ΑΔΑ: 92ΩΒ46ΝΚΠΔ-6Ν5) πρόσκλησης, καλεί τους εμπειροτέχνες ιδιώτες μουσικούς, που έχουν γνώση των κατά περίπτωση παραδοσιακών οργάνων και επιθυμούν να προσληφθούν με ωριαία αντιμισθία για τη διδασκαλία των μαθημάτων μουσικής ειδίκευσης και για την άσκηση στα εργαστήρια, στα Μουσικά Σχολεία, σε περίπτωση έλλειψης υποψήφιων εκπαιδευτικών […]
 • Κάλυψη λειτουργικών κενών σχολικών μονάδων της Δ.Δ.Ε. Χανίων - ΠΡΑΞΗ ΠΥΣΔΕ 32η _16.9.2023
  Το ΠΥΣΔΕ Χανίων με την υπ’ αριθμ. 32η / 16-9-2023 Πράξη του Ανακοινώνει Πίνακα τοποθετήσεων Εκπαιδευτικών σε λειτουργικά κενά σχολικών μονάδων της Δ.Δ.Ε. Χανίων.Τυχόν ενστάσεις επί των τοποθετήσεων μπορούν να υποβληθούν μέχρι και τη Δευτέρα 18/9/2023 και ώρα 23:59 μ.μ, αποκλειστικά στο e_mail του ΠΥΣΔΕ Χανίων: pysde@dide.chan.sch.grΑνακοίνωση 32ης_16.9.2023 Πράξης ΠΥΣΔΕΑρχείο τοποθετήσεων (1η ανακοινοποίηση την Δευτέρα 18/09/2023 στις 16:11)
 • Εισαγωγή αθλητών στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024
   Απο το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνεται η έκδοση της με αρ. πρωτ.  Φ. 152/101768/Α5 Εγκυκλίου με θέμα "Εισαγωγή διακριθέντων αθλητών/τριών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024."στην οποία αναφέρονται οι προϋποθέσεις εισαγωγής αθλητών/τριών στην Tριτοβάθμια Eκπαίδευση το φετινό ακαδημαϊκό έτος, τα απαιτούμενα προς υποβολή δικαιολογητικά , ο τρόπος και χρόνος υποβολής τους, καθώς και οι σχετικές […]
 • ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
  Σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία για τη συμπλήρωση ωραρίου των μονίμων εκπαιδευτικών αλλά για τεχνικούς λόγους δεν μπορεί να αναρτηθεί ο σχετικός πίνακας.Θα αναρτηθεί την Δευτέρα 18/09/2023 το πρωί. Τυχόν ενστάσεις θα μπορούν να υποβληθούν την ίδια ημέρα (Δευτέρα 18/09/2023) μέχρι τις 23:59
 • ΕΠΕΙΓΟΝ - ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΚΕΝΩΝ - ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ
   ΕΠΕΙΓΟΝ - Δεύτερη ανακοινοποίηση (αφορά τις ώρες ΠΕ03 στο 6ο Γυμνάσιο Χανίων)Δείτε ΕΔΩ τον ΔΕΥΤΕΡΟ ανακοινοποιημένο πίνακα κενών-πλεονασμάτων Γενικής για συμπλήρωση ωραρίου μονίμων εκπαιδευτικώνΟι κόκκινες επισημάνσεις αφορούν τις διαφορές σε σχέση με τους προηγούμενους πίνακες.Οσοι εκπαιδευτικοί έχουν ήδη υποβάλει αίτηση και επιθυμούν να την αλλάξουν λόγω της ανακοινοποίησης του πίνακα θα πρέπει ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ να κάνουν ανάκληση της […]
 • ΕΠΕΙΓΟΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΚΕΝΩΝ - ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ
  ΕΠΕΙΓΟΝΔείτε ΕΔΩ τον ανακοινοποιημένο πίνακα κενών-πλεονασμάτων Γενικής για συμπλήρωση ωραρίου μονίμων εκπαιδευτικών  (βλέπετε την 2η ανακοινοποίηση του πίνακα)Οι κόκκινες επισημάνσεις αφορούν τις διαφορές σε σχέση με τον προηγούμενο πίνακα.Οσοι εκπαιδευτικοί έχουν ήδη υποβάλει αίτηση και επιθυμούν να την αλλάξουν λόγω της ανακοινοποίησης του πίνακα θα πρέπει ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ να κάνουν ανάκληση της αίτησης τους άμεσα, και μετά την αποδοχή της ανάκλησης εκ […]
 • Πρόσκληση για συμπλήρωση υποχρεωτικού ωραρίου μονίμων εκπαιδευτικών _ ΠΡΑΞΗ ΠΥΣΔΕ 31η_12.9.2023
  Το ΠΥΣΔΕ Χανίων με την υπ’ αριθμ. 31η/12-9-2023 Πράξη του:1. Ανακοινώνει επικαιροποιημένους Πίνακες λειτουργικών κενών και πλεονασμάτων Γενικής Παιδείας και Ειδικής Αγωγής σχολικών μονάδων της Δ.Δ.Ε. Χανίων2. Καλεί:α) Όλους τους μόνιμους εκπαιδευτικούς Γενικής Παιδείας και Ειδικής Αγωγής (και τους νεοδιόριστους) που δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό ωράριό τους με μαθήματα Α’ και Β’ ανάθεσης στο σχολείο […]
 • ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ
  Λόγω τεχνικού προβλήματος στην πλατφόρμα ΠΑΣΙΦΑΗ, κατά την συμπλήρωση της Αίτησης Ε2-Συμπλήρωση ωραρίου, δεν εμφανιζόταν το 1ο Πειραματικό Γυμνάσιο Χανίων. Το πρόβλημα αποκαταστάθηκε.Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να δηλώσουν το 1ο Πειραματικό Γυμνάσιο Χανίων για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου τους, και έχουν ήδη υποβάλει αίτηση, όπως κάνουν εντός της προθεσμίας, ανάκληση της υποβληθείσας αίτησης […]
Εγγραφές ?Μετεγγραφές

1. Στην Α΄ Τάξη εγγράφονται: α) Κάτοχοι απολυτηρίου γυμνασίου ή ενδεικτικού Γ΄ τάξης του παλαιού εξαταξίου γυμνασίου. β) Μαθητές της Α΄ Τάξης παρελθόντων ετών των Γεν. Λυκείων, ΤΕΛ, Ενιαίων Λυκείων, ΛΕΝ, ΕΠΛ. γ) Μαθητές της Α΄& Β΄ Τάξης του 1ου κύκλου ΤΕΕ. δ) Μαθητές της Α΄& Β΄ Τάξης των ΤΕΣ. ε) Μαθητές της Δ΄ Τάξης παλαιού εξαταξίου Γυμνασίου. στ) Απορριπτόμενοι μαθητές της Α΄ Τάξης του ΕΠΑ.Λ. ζ) Μαθητές της Α΄ και Β΄ τάξης Εσπερινού ΤΕΛ και ΤΕΣ. 2.Στην Α΄ Τάξη μετεγγράφονται : Μαθητές της Α΄ Τάξης του ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ 3. Στην Β΄ Τάξη του ΕΠΑ.Λ εγγράφονται: α)Όσοι προάγονται από την Α΄ τάξη του ΕΠΑ.Λ. β) Κάτοχοι πτυχίου Α΄ ή Β΄ Κύκλου ΤΕΕ. γ) Μαθητές της Ε΄& ΣΤ΄ Τάξης του παλαιού εξαταξίου Γυμνασίου. δ) Μαθητές παρελθόντων ετών της Β΄& Γ΄ Τάξης του Γεν. Λυκείου, ΤΕΛ, Εν. Λυκείου, ΛΕΝ, ΕΠΛ. ε) Μαθητές του 2ου Κύκλου ΤΕΕ. στ)Προαχθέντες της Α΄ Τάξης των Γεν. Λυκείων, ΤΕΛ, Εν. Λυκείων, ΛΕΝ, ΕΠΛ. ζ) Προαχθέντες της Δ΄ Τάξης του παλαιού εξαταξίου Γυμνασίου. η) Κάτοχοι πτυχίου ΤΕΣ και των ισοτίμων προς αυτές σχολών . θ)Μαθητές που προήχθησαν από την Β΄ Τάξη ΕΠΑ.Λ και επιθυμούν να φοιτήσουν σε διαφορετικό τομέα. ι) Απορριπτόμενοι της Β΄ Τάξης ΕΠΑΛ. ια)Κάτοχοι πτυχίου ΕΠΑ.Σ. ιβ) Μαθητές της Α΄ και Β΄ τάξης ΕΠΑ.Σ ιγ)Κάτοχοι πτυχίου ΤΕΛ και των ισοτίμων προς αυτά σχολών. ιδ)Μαθητές της Γ΄ τάξης Εσπερινού ΤΕΛ. 4.Στη Β΄ Τάξη μετεγγράφονται : α)Προαχθέντες της Α΄ Τάξης ΓΕ.Λ. β)Μαθητές της Β΄ και Γ΄ ΓΕ.Λ. 5. Στην Γ΄ Τάξη των ΕΠΑ.Λ εγγράφονται: α)Οι προαχθέντες από τη Β΄ τάξη ΕΠΑ.Λ σε ειδικότητα του ίδιου τομέα. β)Οι απορριπτόμενοι μαθητές της Γ΄ ΕΠΑ.Λ. ,στην ίδια ή άλλη ειδικότητα του ίδιου τομέα. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν έχουν εφαρμογή για όσους έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους (έχουν λάβει Απολυτήριο) σε Λύκεια ή σε ισότιμα προς αυτά σχολεία.

Τροποποίηση εγγραφών σύμφωνα με το Ν. 3848/2010

Στο άρθρο 5 του ν. 3475/ 2006 η παράγραφος 6 καταργείται και οι παράγραφοι 1 έως 3 αντικαθίστανται ως εξής: «1. Στην Α΄ τάξη εγγράφονται οι κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου ή άλλου ισότιμου τίτλου, χωρίς εξετάσεις. 2.α) Στη Β΄ τάξη εγγράφονται οι προαγόμενοι στη Β΄ τάξη του Επαγγελματικού ή Γενικού Λυκείου. β) Στην ίδια τάξη εγγράφονται επίσης: i) οι κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού Λυκείου ή τίτλου ισότιμου προς αυτό, ii) οι κάτοχοι πτυχίου Τεχνικού Επαγγελματικού Λυ? κείου (Τ.Ε.Λ.), Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.), Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (Ε.Π.Λ.), Α΄ κύκλου Τ.Ε.Ε. και Β΄ Κύκλου Τ.Ε.Ε., προκειμένου να αποκτήσουν ειδικότητα άλλου Τομέα από αυτή του οικείου τίτλου σπουδών τους. 3. α) Στη Γ΄ τάξη εγγράφονται οι προαγόμενοι στη Γ΄ τάξη του ΕΠΑ.Λ. β) Στην ίδια τάξη εγγράφονται επίσης: i) Οι κάτοχοι πτυχίου Α΄ Κύκλου Τ.Ε.Ε., αντίστοιχης ειδικότητας. ii) Οι κάτοχοι πτυχίου Β΄ Κύκλου Τ.Ε.Ε., άλλης ειδικό? τητας του ίδιου Τομέα. iii) Οι κάτοχοι πτυχίου Τ.Ε.Λ. άλλης ειδικότητας του ίδιου Τομέα. iv) Οι κάτοιχοι πτυχίου ΕΠΑ.Λ. άλλης ειδικότητας του ίδιου Τομέα.»

Εγγραφές ?Μετεγγραφές (pdf)

Τροποποίηση εγγραφών σύμφωνα με το Ν. 3848/2010 (pdf)