Εξετάσεις

Προαγωγή μαθητών επαγγελματικών Λυκείων (εδώ)

Εξεταζόμενα μαθήματα ομάδας Β (εδώ)

Μαθήματα ειδικότητας που εξετάζονται (εδώ)