Διεύθυνση : Κοραή 1
Τ.Κ.            : 73100

Τηλέφωνα : 2821043146 (Γραμματεία)

2821043147 (Διευθυντής)

2821043167 (Υποδιευθυντές)

2821044500 (Σύλλογος Διδασκόντων)

Fax       : 2821043168, 2821027626

mail: mail@1epal-chanion.chan.sch.gr

Τηλεφωνικό κέντρο (pdf)